Vår gård kallas Håkansdal efter lantmätare Håkansson som lät bygga gården 1779. Det finns olika uppgifter på när huset är byggt och detta årtal är det vi tagit fasta på. Men redan 1666 ska det ha funnits en gård här. Huvudbyggnaden är ovanligt lång, 32 m och vad vi fått höra ska det vara den längsta Västerbottensgården i länet. Vi förstår att huset vuxit under årens lopp, men har tyvärr inga årtal på när nästa del lagts till. När vi renoverade övervåningen kunde vi klart se att det byggts på en våning, timmerstockarna hade nämligen olika färg beroende på ålder. Men när det tillkom en övervåning vet vi heller inte. Min mans släkt köpte gården 1888. På foton från tidigt 1900-tal kan vi se att huset är rödmålat men målades vitt under den stora renoveringen på 1940-talet. Troligtvis har huset varit ljust (vitt) tidigare. Då de renoverade byttes tyvärr alla fönster ut till större modernare, alla kakelugnar revs ut och det sattes in centralvärme istället.

Tidigt 1900-tal. Fönstret längst till höger är ett blind-fönster och alltså ditmålat för att få symetri på huset.

Till gården finns det en stor ladugård och andra byggnader. För mig tog det flera år att lära mig vad alla rum och skrymseln kallas. Några exempel: Logen, gödselrummet, sommarlagårn, vedboden, pärkällarn, halmlagret, korntorken, stallet, ladan, vagnslidret.